Existentiële coaching

Geïnspireerd door het werk van Irvin Yalom en Emmy van Deurzen  sloeg ik op dit gebied eerst mijn eigen zoekpad in, toen verschillende 'life events' mij daartoe uitnodigden. Zo ontdekte ik dat de existentiële benadering een uitstekende manier is om ons te helpen wanneer we voor grote levens-keuzes staan, zoals in carrières en relaties. Filosofische concepten blijken bruikbaar om ons te helpen om de balans op te maken, onze opties te bezien en nieuwe wegen in te slaan.

In de existentiële benadering kijken we naar een mens als persoon in een voortdurend wordingsproces. Daarmee beschouwen we de menselijke aard als flexibel en zien we hoe de mens in staat is om zich te verhouden tot een oneindig scala aan ervaringen. Voor mij persoonlijk en voor mij als begeleider gaat er een enorme positieve en opbouwende werking uit van dit uitgangspunt. Existentiële denkers vermijden restrictieve labels om mensen mee te categoriseren of menselijke ervaringen te determineren. Dit spreekt mij erg aan, want tijdens de jaren van mijn begeleidingswerk kreeg ik steeds meer behoefte aan een benadering, die voorbij vooraf vastgestelde interpretaties reikt. Ik merkte dat er in de gesprekken rond existentiële thema's als vrijheid, verantwoordelijkheid, autonomie, authenticiteit, eindigheid en zingeving, een vrije ruimte kon ontstaan, waar deze eerder niet zo ervaren werd.

 

Het is helpend om met een  open blik het leven te exploreren. Door te leren om je te verhouden tot zowel de positieve als de negatieve polen van het menselijk bestaan, wordt kracht gegenereerd. Inzicht in de mogelijkheden en de beperkingen van jou en je leven en zicht op je keuzemogelijkheden confronteren je met je eigen verantwoordelijkheden, maar ook altijd met de angst voor mogelijk falen;  acceptatie hiervan creëert energie die je in staat stelt om te gaan met datgene, wat de toekomst voor je in petto heeft.

Coaching, gebaseerd op existentiële thema's en ideeën heeft tot doel om bij impactvolle keuzes ons nog beter bewust te worden  van de menselijke conditie en daarop een authentiek antwoord te formuleren. Het biedt bovendien een aanvullend gedachtekader bij executive coaching, omdat juist ook leiders veel 'existential corncerns' kennen in hun professionele en persoonlijke leven.

 

Over deze benaderingswijze valt nog heel veel meer te zeggen, ik ga graag het gesprek met jou erover aan.

 

 

 

 "We are all responsible for changing the world in which we live. In small ways, every day we alter our

  existence by the way in which we choose to relate to what is and realize our projects"    -  Emmy van Deurzen

Julia Blauwkuip

Van Ruisdaelstraat  2

6814 KX  Arnhem

+31(0)6 2240 6276

julia@blauwkuip.info