Existentiële coaching

De existentiële benadering is een uitstekende manier om ons te helpen wanneer we voor grote levenskeuzes staan, zoals in carrières en relaties. Het biedt bovendien een mooi aanvullend gedachtekader bij executive coaching, omdat juist ook leiders veel 'existential corncerns'  kennen in hun professionele en persoonlijke leven.  Filosofische concepten blijken bruikbaar om ons te helpen om de balans op te maken, onze opties te bezien en nieuwe wegen in te slaan.

In de existentiële benadering kijken we naar een mens als persoon in een voortdurend wordingsproces. Daarmee beschouwen we de menselijke aard als flexibel en zien we hoe de mens in staat is om zich te verhouden tot een oneindig scala aan ervaringen. Voor mij persoonlijk en voor mij als begeleider gaat er een enorme positieve en opbouwende werking uit van dit uitgangspunt. Existentiële denkers vermijden restrictieve labels om mensen mee te categoriseren of menselijke ervaringen te determineren. Dit spreekt mij aan, want tijdens de jaren van mijn begeleidingswerk kreeg ik steeds meer behoefte aan een benadering, die voorbij labels en vooraf vastgestelde interpretaties reikt. Ik merk dat er in de gesprekken rond existentiële thema's als vrijheid, verantwoordelijkheid, autonomie, eindigheid en zingeving, een vrije ruimte kan ontstaan, waar deze eerder niet zo ervaren werd.

Het is helpend om met een open blik het leven te exploreren en te leren je te verhouden tot zowel de positieve als de negatieve polen van het menselijk bestaan. Inzicht in de mogelijkheden en de beperkingen van jou en je leven en zicht op je keuzemogelijkheden confronteren je met je eigen verantwoordelijkheden, maar ook altijd met de angst voor mogelijk falen;  acceptatie hiervan creëert energie die je in staat stelt om te gaan met datgene, wat de toekomst voor je in petto heeft.

Coaching, gebaseerd op existentiële thema's en ideeën heeft tot doel om bij impactvolle keuzes ons nog beter bewust te worden  van de menselijke conditie en daarop een authentiek antwoord te formuleren. 

De ontwikkeling van deze vorm van begeleiding is vooral in gang gezet door Irvin Yalom en Emmy van Deurzen, maar is inmiddels wijd verbreid.

Over deze benaderingswijze valt nog heel veel meer te zeggen, ik ga graag het gesprek met jou erover aan.

 

 

 

 "We are all responsible for changing the world in which we live. In small ways, every day we alter our

  existence by the way in which we choose to relate to what is and realize our projects"    -

                                                                                                                       Emmy van Deurzen