(Als artikel gepubliceerd op LinkedIn op 19 juni 2020)

 

Het coachen van leiders vanuit existentieel perspectief

 

Hoe een leider is en handelt, wat een leider zegt en voelt heeft een enorme impact op de cultuur en het succes van de organisatie; daarom wordt een leider vaak aandachtig gevolgd door medewerkers en collega’s. Daarbij gaat men wel eens voorbij aan de individuele mens, die leider is. Vaak heeft de weg naar de top, inclusief carrière stappen, focus op succes en torenhoge verwachtingen zoveel van iemand gevergd, dat de persoon van de leider uit beeld is geraakt.

Soms - als ze geluk heeft - heeft een leider onderweg momenten genomen om te pauzeren en reflecteren, om inzicht te krijgen in wie ze werkelijk is en wat echt belangrijk is; als ze geluk heeft zal ze voor zichzelf betekenis kunnen geven aan datgene dat zoveel uur per dag haar volle aandacht krijgt.

De economische instabiliteit die nu ontstaan brengt dit soort vragen nog meer naar de voorgrond. Competente leiders, die tot voor kort de luxe hadden van groeiscenario’s en werkten met teams die groot genoeg waren, budgetten die hoog genoeg waren en mogelijkheden te over hadden, moeten zich nu verder oprekken en meer rollen gaan vervullen, terwijl er minder ondersteuning is en ze met minder medewerkers en kleinere budgetten moeten werken. De controle is strakker geworden en ze moeten dealen met veel meer onzekerheid. Juist dan komen er vragen op als:

-        Waar doe ik dit allemaal voor?

-        Wat is mijn wezenlijk bijdrage aan deze rol, dit team, deze organisatie?

-        Wil ik dit nog wel? En zo ja, hoe doe ik het op een betekenisvolle manier?

-        Waartoe ben ik hier?

-        Wat voor leider wil ik zijn en wat betekent dit voor mij?

 

Het zijn deze vragen, die mij als existentieel coach raken.

Natuurlijk zijn er veel vormen van coaching en begeleiding mogelijk. Maar met existentiële coaching worden leiders ondersteund om het meest eerlijke, authentieke antwoord te zoeken op deze vragen.

Juist bij leiders leven existentiële zorgen, zeker in deze tijd, en deze gaan zowel over het zakelijke  als het persoonlijke leven en de invulling daarvan.

Thema’s liggen rond termen als authenticiteit, congruentie, zingeving, bedoeling, betekenis, angst, zinloosheid, onzekerheid en conflict.

Als deze vragen opkomen kan juist een existentiële coach cliënten ondersteunen.

Het gaat om het onderzoek naar hun persoonlijke waarden en de betekenis daarvan in hun leven en ondersteuning bij het omgaan met de dilemma’s en paradoxen van het leven. Een existentiële coach helpt cliënten om de eisen van het dagelijks bestaan te tackelen door het gebruik van logische vraagstelling, reflectie, argumentatie, dialoog en creatief denken.   Een existentiële coach adviseert niet, maar werkt zij aan zij met de cliënt op de zoektocht naar de eigen doelen en helpt haar de eigen antwoorden te vinden. Existentiële coaching is in de eerste plaats gebaseerd op het menselijk vermogen om het eigen denken over het leven en de wereld te formuleren en zo het leven op een coherente manier te ervaren.

 

Als existentiële coaches presenteren we deze vorm van begeleiding overigens niet als ideale vorm of als antwoord op alle vragen, zeker niet, maar het biedt een aanvullend perspectief, van waaruit diepte en breedte kan ontstaan. Voor mij als leiderschap coach biedt het de kans om een bijdrage te leveren aan positieve veranderingen die van invloed kunnen zijn op velen.

  

(bronnen: E. Van Deurzen en A. Jopling)