Training

Als trainer ben ik in mijn element en het inhoudelijk en praktisch ontwikkelen van trainingen heeft mijn hart.  In het verlengde van mijn activiteiten bij de begeleiding van groepen, ontstaat vaak de behoefte aan gerichte trainingenDe inhoud, duur en vorm van deze in company trajecten wordt op maat gemaakt in overleg met de organisatie. 

Zo denk ik graag mee over effectieve manieren om talent te ontwikkelen en ik heb een breed arsenaal aan inhoudelijke mogelijkheden vanuit mijn lange ervaring als trainer, die kunnen worden ingezet in antwoord op vragen rond samenwerken, zelfsturing, communicatie, persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, bezieling,  vitaliteit,  duurzame inzetbaarheid en stress preventie.  Ik word geboeid door de uiteenlopende vragen, die horen bij de verschillende levens- en carrièrefases.

Ik heb  bijvoorbeeld een cursus Time & Energy Management gemaakt voor young professionals, die vaak voor flinke uitdagingen geplaatst worden aan het begin van hun carrière en ook heb ik een format ontwikkeld voor een training, passend bij levensloopbeleid in zorg en onderwijs.

Tevens train ik vergadertechnieken en adviesvaardigheden. Recent heb ik bij een grote regionale sociale dienst interne procesbegeleiders opgeleid en gesuperviseerd, die de intervisiegroepen binnen de gehele organisatie gaan begeleiden.

 

Ook heb ik in samenwerking met collega's verschillende open trainingen gemaakt rond thema's die dichtbij mijn hart liggen, zoals Leiderschap uit vrouwelijk kracht, Stress preventie en Kernthema's in leven en werk.  De data hiervoor worden apart gepland.

  


      "Man's mind, once stretched by a new idea, never regains its original dimensions"

                                                                                                                                                        Chinese proverb