Training

In het verlengde van mijn activiteiten bij de begeleiding van groepen, ontstaat vaak de behoefte aan gerichte trainingenDe inhoud, duur en vorm van deze in company trajecten wordt op maat gemaakt in overleg met de organisatie. 

 

Zo denk ik graag mee over effectieve manieren om talent te ontwikkelen en ik heb een breed arsenaal aan inhoudelijke mogelijkheden vanuit mijn lange ervaring als trainer, die kunnen worden ingezet in antwoord op vragen rond samenwerken, zelfsturing, communicatie, persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, bezieling,  vitaliteit,  duurzame inzetbaarheid en stress preventie.  Ik word geboeid door de uiteenlopende vragen, die horen bij de verschillende levens- en carrièrefases; zo heb ik bijvoorbeeld een cursus Time & Energy Management gemaakt voor young professionals, die vaak voor flinke uitdagingen geplaatst worden aan het begin van hun carrière en heb ik een format ontwikkeld voor een training, passend bij levensloopbeleid in zorg en onderwijs. 

 

Tevens heb ik, in samenwerking met collega's, verschillende open trainingen gemaakt rond thema's, die dichtbij mijn hart liggen. De data hiervan worden apart gepland.

  

 Training:  Kernthema's in leven en werk,

 samen met Carla Schroer, A&O psycholoog bij het IKWL 

Training: Vrouwelijk leiderschap,

 samen met Karla Wieringa, theaterdocent & coach  


      "Man's mind, once stretched by a new idea, never regains its original dimensions"

                                                                                                                                                        Chinese proverb

Julia Blauwkuip

Van Ruisdaelstraat  2

6814 KX  Arnhem

+31(0)6 2240 6276

julia@blauwkuip.info