Intervisie begeleiding

Wanneer je in een groep vanuit vertrouwen samen kunt reflecteren op jouw  ervaring in de dagelijkse praktijk van je werk en als je met en aan elkaar kunt leren, heeft dit een enorme toegevoegde waarde; dit geldt voor jou als zelfstandig gevestigde professional of voor jou als onderdeel van een organisatie.

Intervisie is een contactvolle manier om samenwerking te bevorderen en het draagt in belangrijke mate bij aan de professionalisering, juist door het samen delen en creëren van kennis.. Het is bij uitstek een voorbeeld van 'reflection in action', door intervisie ontstaat grote leerwinst. Gelukkig zit de opbrengst niet alleen in de  resultaten  aan de functionele kant, maar omschrijven deelnemers intervisie als verdiepend en verbindend. In de uitwisseling ontstaat vaak een grote saamhorigheid. 

 

Vaak is het doel van intervisiebegeleiding de implementatie en borging in een organisatie. Dan train ik ook de interne procesbegeleiders. Regelmatig wordt ook aan mij gevraagd om zelfstandig opererende groepen (zoals medisch specialisten of ondernemers) te helpen opstarten met een intervisiegroep.

 

Vanuit mijn vertrouwen in het zelfsturend vermogen van ieder mens zal ik als extern begeleider er altijd op gericht zijn om de intervisiegroep te coachen naar een vervolg zonder begeleiding.

De opzet voor jullie traject maken we samen op maat. Graag maak ik een afspraak om te luisteren naar je wensen, dan kan ik je nog veel meer vertellen over het geweldige instrument, dat intervisie heet.

 

 

                            "Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn"

                                                                                                                                                              Benjamin Franklin