E COACHING IN TIJDEN VAN CORONA     gepubliceerd op LinkedIn op 17 maart 2020

En goed alternatief als je niet tegenover elkaar kunt zitten en (het doorgaan met) coaching toch belangrijk is. Behoefte aan ondersteuning bij werkgerelateerde vragen is er ook in deze tijd nog steeds en bij e-coaching staat een-op-een-interactie op afstand centraal. Het is bewezen effectief en een mooie vorm. Er bestaan verschillende varianten, zoals gesprekken die per facetime of skype plaatsvinden, via een chatverbinding, of asynchroon via e-mail.

In deze bijdrage heb ik het over de laatstgenoemde variant van e-coaching, waarmee ik al langer ervaring heb en die als online begeleiding en ondersteuning van een persoonlijk proces van een coachee een waardevolle aanvulling op (of vervanging van) face to face gesprekken kan zijn.  Als e-coach geef ik online feedback, daaronder versta ik een schriftelijke terugkoppeling op vragen en antwoorden binnen een afgesproken tijdsperiode (bijv. 48 uur).

Fijn is dat de communicatie meer doordacht plaatsvindt omdat de coachee vooraf goed heeft kunnen nadenken over de formulering van zijn/haar vraag; Vaak wordt ook aan gegeven dat het prettig is omdat het minder spannend is, maar bovenal dat het fijn is dat het kan plaats vinden in de eigen vertrouwde omgeving op een moment dat het de coachee past.  Dit tijd- en plaats-onafhankelijk werken wordt over het algemeen als allergrootste voordeel van e-coaching genoemd, naast de besparing op reistijd en reiskosten, maar er is nog meer toegevoegde waarde: zo kan er bijvoorbeeld een frequenter contact ontstaan tussen coach en coachee en door deze levendige interactie wordt de betrokkenheid en effectiviteit vergroot. Je kunt vaak vlotter tot de kern komen en het schrijven helpt de coachee om te reflecteren op zichzelf. Dit draagt bij aan de versnelling van het ontwikkelproces. Tussen twee face to face coachgesprekken zit immers vaak een aantal weken, e-coaching biedt de mogelijkheid om tussendoor vaker contact te hebben en daardoor kunnen kleinere stapjes soms beter gevolgd en begeleid worden.

Bij e-coaching vindt feedback per e-mail plaats. Over alles dat geschreven wordt is goed nagedacht, zowel door de coach als door de coachee. Feedback kan gelezen en herlezen worden en berichten kunnen langer bezinken voordat men antwoordt. Door het schrijven en herformuleren word de coachee zich nog beter bewust van zijn eigen gedachten en handelen. Dat het zwart op wit staat maakt het bovendien krachtiger, waardoor het vaak sneller duidelijk wordt dat er iets moet veranderen of doorbroken.  Natuurlijk verschilt schriftelijke feedback fundamenteel van face to face feedback. Het werken met geschreven tekst biedt voordelen, maar kent natuurlijk ook beperkingen. Juist voor mij als coach geldt dat extra zorgvuldigheid geboden is als de non-verbale communicatie wegvalt. Ik kan niet zien hoe mijn feedback wordt opgevat en als mijn woorden verkeerd vallen kan ik het niet direct corrigeren. Dus vind ik taalvaardigheid voor een e-coach een absolute voorwaarde. Gelukkig houd ik zelf heel erg van het geschreven woord. Het is ook heel fijn dat digitale tekst bewaard kan worden, terug gelezen en eventueel met een dierbare gedeeld.  Weet me te vinden, ik sta ook online graag voor jou of je medewerker klaar!