Procesbegeleiding & dialoog

Jouw organisatie zit in een veranderproces of er wordt een nieuwe richting gezocht. In een team bestaan er wellicht verschillende beelden. Belangentegenstellingen lijken vaak groot en discussies vinden plaats op het scherp van de snede. Samenwerken is belangrijker dan ooit, maar soms ook ingewikkelder dan het ooit is geweest. 

Tal van situaties kunnen het wenselijk maken dat iemand van buiten optreedt als procesbegeleider, processen lopen immers vaak niet van zelf.  Je wilt bijvoorbeeld dat een moeilijk overleg zorgvuldig verloopt en hebt graag een onafhankelijke gespreksleider erbij. Of je zoekt een vorm, waarin er naar een bepaald doel gewerkt wordt met elkaar. Je wilt dat er een beweging wordt in gezet of er moeten mensen samenwerken, die niet elkaars taal spreken.

 

Als externe procesbegeleider kan ik zo'n proces faciliteren en ondersteun ik groepen en organisaties bij hun verander- en ontwikkelvragen. Daartoe bekijk ik wat partijen nodig hebben om het gewenste resultaat te behalen en zorg ik ervoor dat alles op tafel komt. Samen maken we een opzet op maat, zodat de geformuleerde doelen haalbaar worden. Ik bewaak het proces, stuur bij waar nodig vanuit een professionele blik op mensen, relaties en organisaties. Ik ga altijd voor de verdieping, het doel blijft om de input uit de deelnemers zelf te laten komen, want zo ontstaat er verantwoordelijkheid en co-creatie. Bij het uitwisselen van inzichten komt energie vrij, als er optimaal gebruik gemaakt wordt van de onderlinge verschillen. Inhoud en interactie worden gecombineerd en we werken aan wederzijds vertrouwen.

 

Evenals bij de team coaching, werk ik met verschillende methodieken en vanuit mijn ervaring in allerlei verschillende organisaties, zowel in de profit - als in de non-profit sector, in de dienstverlening en industrie, rijksoverheid, zorg en onderwijs.

 

                                                                 

                                           "In true dialogue both sides are willing to change"

                                                                                                                                         Tich Nhat Hanh

Julia Blauwkuip

Van Ruisdaelstraat  2

6814 KX  Arnhem

+31(0)6 2240 6276

julia@blauwkuip.info