Team coaching & - ontwikkeling

Teams vervullen een cruciale rol, steeds vaker wordt resultaatverantwoordelijkheid en regelruimte aan teams gedelegeerd. Een betrokken, productief team helpt de organisatie om doelen te bereiken en een missie vorm te geven. Teamontwikkeling is een zoektocht naar de gemeenschappelijke deler, waarbij elk teamlid zich bewust wordt van zijn eigen aandeel in het geheel.  Wezenlijk is om de onderlinge verschillen te leren waarderen: hoe kunnen we elkaar aanvullen en samen onze kracht en effectiviteit herdefiniëren?  

 

Als leidinggevende of HR-professional wil jij graag dat jouw team een slag maakt; of er is een nieuwe samenwerkingsvorm gecreëerd en je wilt dat team een goede start geven. We beginnen met een teamanalyse, die de verbeterkansen  in kaart brengt. Vaak zijn er simpele ingrepen mogelijk, waarmee opzienbarende verbeteringen gerealiseerd kunnen worden.  We richten ons o.a. op: 

  • Het inzichtelijke maken van de groepsdynamiek en de onderstroom;
  • Het versterken van de teamcompetenties, pro-activiteit en synergie;
  • Het vergroten van het eigenaarschap;
  • Het doorbreken van patronen in de interactie, die belemmerend werken;
  • Het versterken van de gemeenschappelijke verbondenheid met het doel van het team en de organisatie.

 

Er wordt ontwikkelingsgericht gewerkt, dus hoe leer je van en met elkaar?  Ingangsvragen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat is er voor nodig om samen werken echt samenwerken te laten zijn?
  • Hoe communiceren we met elkaar?
  • Wat is ons gezamenlijke doel en hoe bereiken we dat?

Teambalans ontstaat door het onderling afstemmen van waardes en door talenten, drijfveren en persoonlijkheden zodanig te bundelen dat de teamopgave optimaal kan worden vervuld. 

 

Het voordeel van een externe teamcoach is dat deze de verantwoordelijkheid voor het proces draagt; zij kiest geen partij en kan observeren, spiegelen en interveniëren waar nodig. De interventies zijn er altijd op gericht om het team inzicht te geven en middelen aan te reiken om zelf de verbetering vorm te geven.  Als begeleider schuw ik de controverse niet en zorg ervoor dat

'de hele olifant op tafel komt'.

Een teamcoach moet over diverse referentiekaders beschikken. Ik ben geaccrediteerd door het Barrett Values Centre voor het toepassen van de Cultural Transformation Tools (CTT).  Ik werk vanuit een systemische visie, ben ervaren in het inzetten van groepsdynamische theorieën en voel me schatplichtig aan velerlei publicaties op dit gebied.

 

 

"Coming together is a beginning, staying together is a progress and working together is a success"

                                                                                                                                                                        Henry Ford